Chuyện cảm động của cô gái Bỉ gốc Việt bắt đầu hành trình đi tìm mẹ ruột…

Tha thiết mong tìm lại mẹ ruột người Việt Nam sau 23 năm xa cách, cô gái Bỉ gốc Việt đã nhờ đến sự trợ giúp từ… Google dịch. Tuy vậy, tìm người thân thời công nghệ 4.0 không phải bao giờ cũng hoàn hảo. Lauren Herremans đi tìm mẹ ruột có tên khai sinh…