Đang dạy, cô giáo giật mình khi phụ huynh gọi: ‘Sao cô phạt con tôi?’

Trong lớp, nhiều học sinh đeo đồng hồ thông minh có thể nghe gọi, định vị và nghe lén. Có hôm trong giờ dạy, vợ tôi giật mình khi nhận được cuộc gọi của một phụ huynh: ‘Sao cô phạt con tôi? Cháu chỉ nói chuyện riêng thôi mà?’. Gắn camera trong lớp của con,…