Bảo Lộc: Công ty cổ phần Trà Rồng Vàng đang có nhu cầu tuyển dụng nhiều vị trí

Công ty cổ phần Trà Rồng Vàng đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau: Địa chỉ nộp hồ sơ: 496 Trần Phú, TP. Bảo Lộc Hotline: 0973 606 272 TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH Mô tả công việc: Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thị trường nhằm định hướng Kinh doanh…